top of page

Analiza rentowności – jak interpretować wskaźniki rentowności

Wskaźniki rentowności są narzędziami, które pozwalają ocenić, jak skutecznie firma generuje zyski z inwestycji. Dostęp do takich – rzetelnych i zweryfikowanych danych – umożliwia firmie planowanie dalszych działań i rozwijanie się, aby odnieść sukces. Zobacz, na czym polega analiza rentowności przedsiębiorstwa, jak przebiega, jakich informacji dostarcza. Wreszcie, komu zlecić jej wykonanie?
 

Czym jest analiza rentowności?

Analiza rentowności to proces oceny zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysków z inwestycji i działalności operacyjnej. Ten ważny element zarządzania finansami firmy pozwala zarządowi i inwestorom zrozumieć, czy firma jest w stanie osiągnąć zysk i jakie są jej perspektywy na przyszłość. Wskaźniki rentowności są używane do pomiaru różnych aspektów rentowności przedsiębiorstwa i dostarczają cennych informacji. Jednak, aby tak się stało muszą być przeprowadzone zgodnie z przyjętymi regułami i procedurami, dlatego tak wiele firm powierza to zadanie zaufanym radcom prawnym.

analiza_rentownosci.jpg

Istnieje wiele różnych wskaźników rentowności, z których każdy koncentruje się na innym obszarze działalności firmy. Do najważniejszych zalicza się wskaźnik zysku brutto, który mierzy efektywność operacyjną firmy, wyrażając stosunek zysku brutto do przychodów ze sprzedaży. Podobnie działa wskaźnik zysku netto. Poza nimi występuje jeszcze wskaźnik marży zysku, rentowności operacyjnej i inwestycyjnej. 

Wskaźniki rentowności – jakie wyróżniamy? 

Czym jest analiza progu rentowności?

Próg rentowności to moment, w którym firma zaczyna generować zyski, pokrywając wszystkie swoje koszty. Jest to istotne pojęcie w analizie rentowności, ponieważ pozwala określić, ile firma musi osiągnąć przychodów, aby przynieść zysk. Próg rentowności można obliczyć, uwzględniając stałe koszty i zmienne koszty firmy. Jest to ważne narzędzie do zarządzania finansami i planowania biznesowym.

Co obejmuje analiza rentowności przedsiębiorstwa?

Analiza rentowności przedsiębiorstwa to proces oceny całokształtu zdolności firmy do generowania zysków. Obejmuje ona ocenę różnych wskaźników rentowności oraz ich trendów w czasie. Istnieje kilka kroków, które można podjąć w celu przeprowadzenia skutecznej analizy rentowności przedsiębiorstwa:
1.    Zbieranie danych finansowych
2.    Obliczanie wskaźników rentowności
3.    Porównywanie z poprzednimi okresami
4.    Porównywanie z konkurencją
5.    Analiza przyczyn
6.    Planowanie działań korygujących

Wskaźniki rentowności – interpretacja

Pozyskanie danych to dopiero pierwszy krok, w drugim konieczna jest interpretacja wskaźników rentowności pozwalająca na wyciągnięcie wniosków i zaplanowanie na ich podstawie dalszych działań firmy. Do tego potrzebne jest m.in. porównanie z konkurencją z branży, określenie trendów czasowych, skupienie się na konkretnych wskaźnikach (np. firma produkcyjna może bardziej skupiać się na marży zysku, podczas gdy firma usługowa może bardziej interesować się wskaźnikiem rentowności operacyjnej). Wreszcie analiza przyczynowa (dlaczego rentowność jest niska) i na końcu – długoterminowe cele. 

bottom of page