top of page

Toobeeco 

usługi księgowe.jpg

Usługi Księgowe

Usługi księgowe obejmują szereg działań wynikających z obowiązków finansowych i podatkowych przedsiębiorstwa. Księgowość firmy może być prowadzona wewnętrznie – przez oddelegowanego do tych zadań pracownika – lub przez niezależne biuro rachunkowe. 

 

Powierzenie obsługi księgowości podmiotowi zewnętrznemu wiąże się z szeregiem korzyści. Przede wszystkim pozwala na odblokowanie zasobów ludzkich i skoncentrowanie się na przedmiotowej działalności przedsiębiorstwa. Jednocześnie profesjonalna obsługa księgowa pozwala uniknąć błędów i niedopatrzeń, których konsekwencje nierzadko niosą za sobą wysokie kary finansowe. 

Usługi Księgowe Toobeeco: Co oferujemy?

Od początku swojej działalności biuro rachunkowe Toobeeco koncentruje się na świadczeniu wysokiej jakości usług. Zależy nam na tym, aby nasza obsługa była kompleksowa i dopasowana do potrzeb Klientów. 

 

Oferowane usługi księgowe obejmują:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości,

  • prowadzenie rozliczeń w formie Książki Przychodów i Rozchodów,

  • prowadzeni rozliczeń w formie Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

  • rozliczenie VAT,

  • dekretacja i sporządzeni deklaracji PIT, CIT, VAT miesięcznych i rocznych,

  • sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych,

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,                                                                                       

  • reprezentowanie w Urzędach i instytucjach (US, ZUS itp.).

Jako profesjonalne biuro stale monitorujemy uwarunkowania prawne, w ramach których działają nasi Klienci. To pozwala nam na szybkie informowanie o wprowadzanych zmianach i ich terminowe wdrażanie w księgowości firmy. 

Kompleksowe Usługi Księgowe: Warszawa, Marki, Zielonka, Kobyłka i okolica

Siedziba Toobeeco mieści się w Markach pod Warszawą. Usługi księgowe kierujemy do lokalnych przedsiębiorców, jak również firm z najbliższej okolicy. Od lat z powodzeniem obsługujemy lokalizacje, takie jak Marki, Zielonka, Kobyłka czy Ząbki. Dla miasta Warszawa nasze biuro stanowi korzystną alternatywę. Usługi świadczymy stacjonarnie oraz zdalnie. Dokumenty do rozliczenia można nam przekazać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W obu przypadkach zapewniamy dostęp do pełnej oferty biura, w ramach której realizujemy kompleksowe usługi księgowe na potrzeby małych, średnich i dużych firm. Wysoką jakość świadczonych usług potwierdzają liczne certyfikaty. 

 

Przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy z Biurem Toobeeco zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu. W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji. 

Add your own content here. Click to edit.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami.
 

Wszystkie ceny są ustalane indywidualnie po uprzedniej konsultacji telefonicznej lub mailowej.

bottom of page