top of page

USŁUGI

–prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości
–prowadzenie rozliczeń w formie Książki Przychodów i Rozchodów
–prowadzeni rozliczeń w formie Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
–rozliczenie VAT
–dekretacja i sporządzeni deklaracji PIT, CIT, VAT miesięcznych i rocznych
–sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych
–prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych           i prawnych                                                                                        

–reprezentowanie w Urzędach i instytucjach (US, ZUS itp.)

 

–zatrudnianie pracowników – umowy, świadectwa pracy
–zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń
–prowadzenie dokumentacji kadrowej
–obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac
–sporządzanie i przesyłanie miesięcznych raportów z tytułu podatków i ZUS

Rozpoczęcie działalności

–zakładanie indywidualnej działalności oraz spółek
–opracowanie umowy spółki w zgodzie z systemem prawnym RP
–zapewnienie obsługi notarialnej i prawnej na zamówienie klienta
–reprezentowanie w urzędach i instytucjach
–sporządzenie dokumentacji i zgłoszenie wniosków w odpowiednich urzędach

 

Oferujemy szybką i skuteczną rejestrację spółek prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym w systemie S24. 

Rejestrujemy też spółki zakładane metodą tradycyjną. 

Pomożemy przy wyborze optymalnej opcji prowadzenia działalności gospodarczej, w sporządzaniu umów, rejestracji w KRS, załatwieniu pozostałych formalności urzędowych oraz poprowadzimy księgowość nowo powstałych spółek.

Wirtualne Biuro oferuje adres niezbędny do rejestracji Firmy co jest akceptowane przez wszystkie urzędy i instytucje.

W naszych pakietach po za odbieraniem poczty przychodzącej i przekazywaniu jej dalej (tradycyjnie lub elektronicznie) znajdziecie Państwo prowadzenie wirtualnego sekretariatu, przestrzeń konferencyjną oraz możliwość wykorzystania adresu w materiałach marketingowych.

 

Dzięki temu będą mogli Państwo mieć zawsze wgląd w aktualne zagadnienia własnej firmy

Usługi finansowe

–sporządzanie analizy rentowności przedsięwzięć
–biznes plany i prognozy finansowe do celów kredytowych
–pomoc w wypełnianiu wniosków kredytowych

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj sie z nami.
 

Wszystkie ceny są ustalane indywidualnie po uprzedniej konsultacji telefonicznej lub mailowej.

 

bottom of page